• Undersøgelses- og behandlingsmuligheder

  Vi tager os af alle sundhedsproblemer i klinikken.
  Vores sygeplejersker er bredt uddannede og foretager mange selvstændige konsultationer som blodprøvetagning, kostvejledning, kontroller ved kroniske sygdomme, rejsevaccinationer, rygestop, sårbehandling, allergivaccinationer, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser med mere.

  Sygebesøg

  Lægerne kommer på sygebesøg, hvis du af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme til klinikken.
  Det er altid lægen, der vurderer, om det er relevant med et sygebesøg.
  Hvis sygdommen tillader det, vil det være bedst for dig at komme i klinikken, fordi undersøgelsesmulighederne og udstyr her giver bedre mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling.

 • Du kan få en henvisning til en speciallæge i forbindelse med en konsultation. Kun undtagelsesvis kan du få en henvisning telefonisk eller per mail, og i så fald skal det være med lægen.

  Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed uddannede til at tage sig af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.
  Det er din praktiserende læge der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid hos speciallægen.

  Øjenlæger og øre-næse-halslæger

  Det kræver ikke en henvisning at gå til en øjenlæge eller en øre-næse-halslæger. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning.

  Fysioterapi

  Du kan få tilskud til almindelig behandling hos fysioterapeuter, hvis:

  • Du har henvisning fra en læge.  Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af din aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes imod.  Derfor er det vigtigt, at du bestiller en tid hos din praktiserende læge, så du kan blive undersøgt.
  • Fysioterapeuten har relevant overenskomst (gruppe 1-sikrede)
  Psykolog

  Med en henvisning fra din praktiserende læge kan du få tilskud til psykologhjælp til:

  • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • Trafik- og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
  • Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Personer over 18 med let til moderat depression.
  • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er imellem 18 og 38 år. (Aldersgruppen for personer, der behandles for let til moderat angst er udvidet fra 28 til 38 år. Aftalen er gældende fra 1. juli 2012 og udløber 31. december 2015)

  Find en behandler på sundhed.dk

 • Du kan få en række vacciner i klinikken, men der er brugerbetaling på. Dog er vaccinationsprogrammet til børn er gratis.

  Prisen  dækker vaccinen, vaccinationsvejledning, udstedelse af vaccinationskort og rådgivning om eventuelle komplikationer.
  Sygesikringen Danmark yder tilskud til rejsevacciner.
  Der rådgives på baggrund af anbefalingerne fra Statens Serum Institut.

  Af sikkerhedsmæssige årsager skal der gå 15 minutter efter vaccination, før du må forlade klinikken.

  Prisoversigt

  Vær opmærksom på, at vi kun tager imod kontanter.

  Hepatitis A – voksen (Gives 2 gange) 550 kr
  Hepatitis A – barn (Gives 2 gange) 450 kr
  Hepatitis B – voksen (Gives 3 gange) 450 kr
  Hepatitis B – barn (Gives 3 gange) 400 kr
  Hepatitis A+B – voksen (Gives 3 gange) 550 kr
  Hepatitis A+B – barn (Gives 2 gange – Ambirix) 500 kr
  Hepatitis A+B – barn (Gives 3 gange – Twinrix) 350 kr
  Gul feber 400 kr
  Tyfus 400 kr
  Japansk hjernebetændelse 1050 kr
  Centraleuropæisk hjernebetændelse – voksen (TBE) 450 kr
  Centraleuropæisk hjernebetændelse – barn (TBE) 450 kr
  Kolera (Gives 2 gange) 550 kr
  Meningitis (A,C,Y,W135) 700 kr
  Rabies (Gives 3 gange) 750 kr
  Influenza < 65 år 200 kr
  Pneumokok 400 kr
  HPV (Gardasil 9 komb) 1400 kr
  Difteri/stivkrampe 200 kr
  Rådgivende konsultation uden vaccination 250 kr

  Der tages forbehold for prisændringer på vaccinerne.

  Børnevaccinationer

  Det danske vaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod en række infektionssygdomme.
  Pigerne tilbydes herudover vaccination mod livmoderhalskræft.
  Aktuelt er der en midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at vaccinationerne, der gives ved 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr., også indeholder Hepatitis B og heraf livslang beskyttelse af barnet.

  Det er hensigtsmæssigt, at barnet er veludhvilet og mæt, når barnet bliver vaccineret.
  Der afsættes 30 – 45 minutter til børneundersøgelserne.
  Ved vaccination skal barnet vente 15 minutter, inden det må forlade klinikken.

  Alder Vaccination Børneundersøgelse
  5 uger
  3 mdr. Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV
  5 mdr. Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV
  12 mdr. Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV
  15 mdr. MFR
  2 år
  3 år
  4 år MFR
  5 år Difteri-tetanus-kighoste-polio booster
  12 år HPV
 • Der er brugerbetaling på udstedelse af attester.

  Honoraroversigt

  Vær opmærksom på, at vi kun tager imod kontanter.

  Kørekort 500 kr
  Attest ved afbestilling af rejse 500 kr
  High-school-attest 1500 kr
  Cykelattest, handicapskilt, Fri attest m.m. 500 kr
  Mulighedsattest 500 kr
  Sygemelding/Varighedsattet 500 kr
  Sygemelding ved eksamen 300 kr

  Specielt angående sygemeldinger: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner kontant med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver.